Τελευταία Νέα
Νέα και Ανακοινώσεις
01/06/2009 : Εργα στην Γεωργία

Υλοποιώντας έναν από τους στόχους που είχαν τεθεί για την ανάπτυξη της εταιρίας στο εξωτερικό, η ΕΡΓΟ 3 ΑΤΤΕΕ ξεκίνησε τις κατασκευαστικές δραστηριότητες στην Γεωργία μέσω των εταιρικών σχημάτων "ARGO Construction" και "ARGO 2".