Η Εταιρία
Οργανόγραμμα Εταιρίας

Η άψογη οργάνωση της ΕΡΓΟ 3 ΑΤΤΕΕ και η σωστή κατανομή αρμοδιοτήτων εξασφαλίζει την κορυφαία ποιότητα και την άψογη εκτέλεση του κάθε έργου. Η ΕΡΓΟ 3 απαρτίζεται από 3 κεντρικές διευθύνσεις και 7 επιμέρους τμήματα.

Σήμερα η εταιρία απασχολεί πάνω από 120 άτομα (εσωτερικούς & εξωτερικούς συνεργατες).

κλικ στο οργανόγραμμα για μεγένθυνση