Η Εταιρία
Διοικητικό Συμβούλιο Εργο 3 ΑΤΤΕΕ

Άγγελος Α. Σισμανόπουλος, Διπλ. Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Πρόεδρος & Διευθύνοντας Σύμβουλος

Όλγα Βουλώνη, Διπλ. Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Αντιπρόεδρος & Διευθύνοντας Σύμβουλος

Θεόδωρος Ιακωβίδης. Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός
Μέλος

Ιωάννης Μόκαλης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός
Μέλος

Χρήστος Κωτούλας, Οικονομολόγος
Μέλος