Η Εταιρία
Ιστορικό της ΕΡΓΟ 3 ΑΤΤΕΕ

Η ΕΡΓΟ 3 καλύπτει στην αγορά με παλαιότερα σχήματα και με το σημερινό της 30 χρόνια συνεχούς παρουσίας.

Αυτό που την διακρίνει από τις υπόλοιπες εταιρείες του κλάδου, είναι η ταυτόχρονη εξειδίκευση στελεχών της, τόσο στην μελέτη, όσο και στην κατασκευή ή το management έργων ειδικών απαιτήσεων.

Συγκεκριμένα:

1988

Σύσταση ΕΡΓΟ 3 Ε.Π.Ε. από τους δυο βασικούς εταίρους που λειτουργούσαν σαν δυο ετερόρρυθμες εταιρείες από το 1976.

1996

Σύσταση ΕΡΓΟ 3 Α.Τ.Τ.Ε.Ε.

2002

Απορρόφηση από την ΕΡΓΟ 3 Α.Τ.Τ.Ε.Ε. του κλάδου κατασκευασκευών της ΕΡΓΟ 3 Ε.Π.Ε. , η οποία παραμένει σαν εταιρεία holding της Α.Τ.Τ.Ε.Ε.