Επικοινωνία
Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΡΓΟ 3 - Ανώνυμη Τεχνική Τουριστική Εμπορική Εταιρία
Θεμιστοκλή Σοφούλη 88
551 31, Καλαμαριά
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

 

Τηλεφωνικό Κέντρο:
(+30) 2310 411902
(+30) 2310 412162

Fax:
(+30) 2310 427868

Κεντρικό e-mail:
info@ergo3.gr