Υπηρεσίες
Ανάπτυξη Ακινήτων

Παράλληλα με την κατασκευαστική δραστηριότητα η ΕΡΓΟ 3 διατηρεί ενεργό τον τομέα της ανάπτυξης δικών της οικοπέδων για ανέγερση κατοικιών και γενικότερα επαγγελματικών χώρων