Η Εταιρία
ΕΡΓΟ 3 ΑΤΤΕΕ - Εταιρικό προφίλ

Η ΕΡΓΟ 3 ΑΤΤΕΕ είναι μια από τις δυναμικότερα ανερχόμενες κατασκευαστικές εταιρείες με έδρα τη Θεσσαλονίκη και δραστηριότητα σε όλη την Ελλάδα, αλλά και το εξωτερικό.

Κατασκευάζει μόνο ιδιωτικά έργα, με έμφαση στα ειδικά κτίρια σε συντριπτικό ποσοστό, όπως εμπορικά κέντρα, υπεραγορές, αίθουσες κινηματογράφου τύπου multiplex, τουριστικά συγκροτήματα - ξενοδοχεία, βιομηχανικά κτίρια, κάθετες μονάδες εκθέσεων και συνεργείων αυτοκινήτων κ.α.

Καλύπτει όλους τους επιμέρους τομείς υλοποίησης των έργων, όπως:

  1. Μελέτη
  2. Κατασκευή
  3. Διεύθυνση έργου
  4. Ανάπτυξη - χρηματοδότηση.

Πιστοποιήθηκε και εφαρμόζει Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο EN ISO 9001: 2000